คุณสมบัติพิเศษ

  1.ประกอบด้วยขาตั้งโต๊ะพิเศษ ที่ออกแบบให้สามารถเก็บซ่อนได้เมื่อไม่ใช้งาน และปลดออก

    ใช้งานได้ ทุกครั้งที่ต้องการ เพื่อประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็ว  และสามารถจัด

    เก็บได้อย่างง่ายดาย

  2.ติดตั้งล้อหมุนอิสระ จำนวน 4 ล้อ กับขาโต๊ะพิเศษชุดนี้

    เพื่อประโยชน์การเคลื่อนย้าย และการจัดเก็บในลักษณะที่แตกต่างกัน

ประโยชน์ 

 

  1.เคลื่อนย้ายง่าย สะดวก รวดเร็ว (Move Fast, Use Quick)

  2.ประหยัดแรงงาน เวลา พื้นที่ ในการเคลื่อนย้าย และการจัดเก็บ สามารถเคลื่อนย้าย ติดตั้ง

   และจัดเก็บ ได้โดยลำพังคนเดียว (Save Work, Save Space)

  3.ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ และความเสียหาย ระหว่างการเคลื่อนย้าย และจัดเก็บ     (Safety)

  4.สวยงาม แข็งแรง ทนทาน ช่วยยืดอายุการใช้งาน (Stronger)

  5.สะดวกต่อการบำรุงรักษา (Save Cost

วิธีการใช้โต๊ะพับติดล้อ “Magic”

กลุ่มเป้าหมาย 

 

  1.ผู้ที่อาศัยในพื้นที่จำกัด เช่น คอนโด ห้องพักส่วนตัว แฟลต หรืออพาร์ทเม้นท์

  2.ห้องประชุม หรือสถานที่จัดเลี้ยงขนาดใหญ่ เพื่อประหยัดเวลา และแรงงาน ในการเคลื่อน

    ย้าย ติดตั้ง และจัดเก็บ

  3.ในสำนักงาน โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน ร้านอาหาร ภัตตาคาร

  4.ในธนาคาร สถานที่ราชการทุกแห่ง สถานที่จัดประชุม จัดเลี้ยง จัดสัมมนา

  5.ผู้สูงอายุที่สามารถช่วยตัวเองได้ ทุกเพศ ทุกวัยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

ขนาดของโต๊ะพับติดล้อ “Magic” 

มีหลายขนาดให้เลือก

60 x 120 x 75 ซม. (สูง)

60 x 150 x 75 ซม. (สูง)

60 x 180 x 75 ซม. (สูง)

75 x 120 x 75 ซม. (สูง)

75 x 150 x 75 ซม. (สูง)

75 x 180 x 75 ซม. (สูง)

90 x 120 x 75 ซม. (สูง)

90 x 150 x 75 ซม. (สูง)

90 x 180 x 75 ซม. (สูง)

120 x 120 x 75 ซม. (สูง)

120 x 150 x 75 ซม. (สูง)

120 x 180 x 75 ซม. (สูง)

และโต๊ะกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 120, 150 และ 180 ซม.

คำเตือน

 

สินค้าโต๊ะพับ, โต๊ะพับติดล้อ, ล้อพับเก็บซ่อนได้ ได้รับสิทธิบัตรไทยเลขที่ 62380 ผู้ใดลอกเลียนแบบ ผลิต หรือจำหน่าย โดยมิได้รับอนุญาต มีความผิดตามพรบ.สิทธิบัตรมาตรา ๘๕ มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน สี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประเทศที่จดสิทธิบัตร

โต๊ะพับ, โต๊ะพับติดล้อ “Magic”

1. จีน
2. อินโดนีเซีย
3. ญี่ปุ่น
4. เกาหลี
5. มาเลเซีย

6. ฟิลิปปินส์
7. สวีเดน
8. ไทยแลนด์
9. อเมริกา
10. เวียดนาม

เปรียบเทียบ

 

เปรียบเทียบการใช้ โต๊ะพับติดล้อ “Magic” กับ โต๊ะขาพับทั่วไปไม่ติดล้อ

ตารางเปรียบเทียบโต๊ะพับติดล้อ กับโต๊ะพับทั่วไปไม่ติดล้อ

โต๊ะขาพับทั่วไป

หนักเวลาใช้ต้องยก เคลื่อนย้ายลำบาก

โต๊ะพับ โต๊ะขาพับ โต๊ะพับติดล้อ Magic

วิธีจัดเก็บโต๊ะพับทั่วไป โดยวางกองกับพื้นจัดเรียงทับซ้อนกันในแนวดิ่ง ทำให้หน้าโต๊ะเสียหาย อายุการใช้งานสั้น เคลื่อนย้ายยาก ไม่สะดวกในการใช้งาน

นวัตกรรมโต๊ะพับติดล้อ

พร้อมล้อเลื่อน 4 ตัว

เคลื่อนย้ายสะดวก ปลอดภัย ประหยัดที่เก็บ

โต๊ะพับ โต๊ะขาพับ โต๊ะพับติดล้อ Magic

วิธีจัดเก็บโต๊ะพับติดล้อ ใช้วิธีจัดเรียงเข้าแถวซ้อนกัน หน้าโต๊ะไม่เสียหาย สวยงามตลอดการใช้งาน สะดวก คล่องตัว