เปรียบเทียบการใช้ โต๊ะพับติดล้อ “Magic” กับ โต๊ะขาพับทั่วไปไม่ติดล้อ

โต๊ะพับ โต๊ะขาพับ โต๊ะพับติดล้อ Magic

โต๊ะขาพับทั่วไป

โต๊ะพับ โต๊ะขาพับ โต๊ะพับติดล้อ Magic

วิธีจัดเก็บโต๊ะพับทั่วไป โดยวางกองกับพื้นจัดเรียงทับซ้อนกันในแนวดิ่ง ทำให้หน้าโต๊ะเสียหาย อายุการใช้งานสั้น เคลื่อนย้ายยาก ไม่สะดวกในการใช้งาน

โต๊ะพับติดล้อ

โต๊ะพับ โต๊ะขาพับ โต๊ะพับติดล้อ Magic

วิธีจัดเก็บโต๊ะพับติดล้อ ใช้วิธีจัดเรียงเข้าแถวซ้อนกัน หน้าโต๊ะไม่เสียหาย สวยงามตลอดการใช้งาน สะดวก คล่องตัว