แกลลอรี่ โต๊ะพับ โต๊ะพับติดล้อ “Magic”

โต๊ะพับติดล้อ ไม่ง้อคนยก

โต๊ะกลม

โต๊ะสี่เหลี่ยม

โต๊ะสี่เหลี่ยมคางหมู ( ตัวใหม่ )

โต๊ะหกเหลี่ยม

โต๊ะห้าเหลี่ยม

โต๊ะแปดเหลี่ยม

โต๊ะคลื่นหรรษา

โต๊ะสี่เหลี่ยมคางหมู ( ตัวใหม่ )

โต๊ะเจ็ดเหลี่ยม