สินค้านวัตกรรม

โต๊ะพับ, โต๊ะจัดเลี้ยง,โต๊ะประชุม,

โต๊ะพับติดล้อ ล้อพับเก็บซ่อนได้  ตัวจริง  “Magic”

( ใช้งาน, สะดวก, ปลอดภัย )

โต๊ะทรงกลม

โต๊ะห้าเหลี่ยม

โต๊ะสี่เหลี่ยมมุมฉาก

โต๊ะหกเหลี่ยม

โต๊ะสี่เหลี่ยมคางหมู

โต๊ะเจ็ดเหลี่ยม

โต๊ะคลื่นหรรษา

โต๊ะแปดเหลี่ยม

เราขอแนะนำสินค้านวัตกรรมใหม่สำหรับคุณ

คำเตือน

 

สินค้าโต๊ะพับ, โต๊ะพับติดล้อ, ล้อพับเก็บซ่อนได้ ได้รับสิทธิบัตรไทยเลขที่ 62380 ผู้ใดลอกเลียนแบบ ผลิต หรือจำหน่าย โดยมิได้รับอนุญาต มีความผิดตามพรบ.สิทธิบัตรมาตรา ๘๕ มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน สี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประเทศที่จดสิทธิบัตร

โต๊ะพับ, โต๊ะพับติดล้อ “Magic”

1. จีน
2. อินโดนีเซีย
3. ญี่ปุ่น
4. เกาหลี
5. มาเลเซีย

6. ฟิลิปปินส์
7. สวีเดน
8. ไทยแลนด์
9. อเมริกา
10. เวียดนาม

เป็นคนแรกที่รู้โปรโมชั่นและข้อเสนอล่าสุดของเรา!