บริษัท เอพีพี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

(สำนักงานชั่วคราว)

29 ซอยเจริญนคร 21, ถนนเจริญนคร,

คลองสาน, กรุงเทพ, 10600 ประเทศไทย

โทร : 02-437-7494, 02-437-7190

แฟกซ์ : 02-439-1499

E-mail : sales@app.co.th

 

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์

: 8.30 – 17.30

เสาร์

: 8.30 – 16.00

(เปิดเสาร์ที่ 1, 3 และ 5  ของเดือน)